Notice: Undefined index: VarUrl in /var/www/vhosts/dearomawinkel.nl/httpdocs/Store/catalog/view/theme/zdh/template/common/header.tpl on line 21Notice: Undefined index: name in /var/www/vhosts/dearomawinkel.nl/httpdocs/Store/catalog/view/theme/zdh/template/common/header.tpl on line 23
De Aromawinkel is een initiatief van EMBODY - Copernicusstraat 87,  2561 VR  DEN HAAG  Tel: 070 4274580  email: reactie[@(add)]embody[.(punt)]nl
| Copyright ©2010| Embody |

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

EMBODY behoudt de mogelijkheid om de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen.  Wij adviseren dan ook dat u deze voorwaarden goed doorleest, ook bij het plaatsen van een nieuwe bestelling.

1.    BESTELLINGEN

1.1. Uw bestellingen worden in behandeling genomen door Embody, Copernicusstraat 87, 2561 VR  DEN HAAG, Nederland.

EMBODY staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te DEN HAAG

onder nummer: 27310693. BTW nummer: NL2050.51.376.B01.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling bij EMBODY worden de algemene

voorwaarden geaccepteerd en aanvaard.

1.3. Alle, in de webwinkel genoemde prijzen zijn inclusief (19%) BTW en exclusief

verzendkosten. De bijkomende BTW-kosten worden apart op uw bestelling

vermeld.

1.4. EMBODY levert alleen aan consumenten in Nederland. Voor bestelling buiten Nederland - neemt u contact met ons op reactie@embody.nl

1.5. Bestellingen kunnen uitsluitend via de webwinkel worden geplaatst.

Bestellingen kunnen zonder opgaaf van redenen binnen één werkdag na ontvangst

worden geannuleerd. Na deze periode is uw bestelling definitief en is een wettelijke

koopovereenkomst gesloten.

 

2.    AFLEVEREN BESTELLING

2.1. Bestellingen worden in de regel verzonden per TNT Post.

2.2  De bestelling wordt op het door jou opgegeven adres afgeleverd. De leveringstermijn op de website/webwinkel is indicatief. EMBODY streeft ernaar de bestelling (ruim) binnen 14 dagen af te leveren.

2.2. Er wordt een bijdrage in de kosten van verzenden in rekening gebracht, welke

afhankelijk is van de ordergrootte. Deze bijdrage bedraagt: € 7.00, ongeacht de

grootte van het pakket of het aantal colli. Wanneer de ordergrootte boven de

€ 75.00 komt neemt EMBODY alle verzendkosten voor haar rekening.

2.3.        Bestellingen worden door TNT Post bij de consument thuis afgeleverd.

 

3. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

3.1. Het totale factuurbedrag (producten plus verzendkosten) dient te vooraf

worden betaald.

3.2. U kunt op de volgende manieren betalen:

 

-Vooruitbetaling op rekeningnummer 3109.97.364 RABOBANK onder vermelding van uw naam en besteldatum.

-Rembours bij overdracht. Extra kosten bedragen € 4.50

- Afhalen.  Op afspraak bij EMBODY. 

 

4. GEGEVENS

4.1 Je dient er zelf zorg voor te dragen alle gegevens (email, adres en bankgegevens) volledig juist en actueel zijn.

4.2 EMBODY garandeert dat al jouw gegevens met grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, verkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.

4.3  EMBODY zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met jou heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw aanvraag in behandeling te nemen. Daarnaast kan jouw emailadres gebruikt worden op je op de hoogte te stellen van (nieuwe) producten en diensten die aantrekkelijk voor je kunnen zijn. Indien je in de toekomst geen e-mail wenst te ontvangen van EMBODY, neem dan contact met ons op.

 

5.  RISICO TIJDENS TRANSPORT

Gedurende het transport van de producten zal EMBODY het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering zal dit risico op jou overgaan.

 

6. GARANTIES

6.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, breng EMBODY daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering. Na ommekomst van deze termijn vervalt ieder mogelijk recht van reclame of welke andere aanspraak dan ook terzake het product.

6.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft EMBODY de keuze het product te vervangen dan wel het factuurbedrag te retourneren.

6.3 Iedere aanspraak of garantie vervalt indien u een product (onjuist) heeft gebruikt, door eigen handelen gebreken zijn ontstaan of er wijzigingen aan het product zijn aangebracht.

 

 

7. HERROEPINGSRECHT

7.1. De consument heeft het recht zonder opgave van reden de goederen te

retourneren binnen een periode van 7 werkdagen, ingaande op de dag na

ontvangst van de goederen.

7.2. Tijdens deze herroepingstermijn heeft de consument de mogelijkheid om

zonder enige verplichting zijnerzijds de ontvangen goederen te retourneren. Alle

kosten voor het retourneren van de goederen komen wel voor rekening van de

consument.

7.3. De consument kan alleen gebruik maken van zijn of haar herroepingsrecht

indien de goederen waarom het gaat compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn.

Daarnaast moeten de goederen in de originele onbeschadigde verpakking met

onverbroken zegel geretourneerd worden. Essentiële oliën en aromamixen moeten ongeopend blijven en de verzegeling mag niet verbroken zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen wij het product niet terugnemen en  blijf je aansprakelijk voor betaling van het volledige factuurbedrag.

7.4.  Indien je iets terugstuurt, volg dan deze stappen:

§   Stuur een email naar reactie@embody.nl zodat wij jouw zending verwachten. LET OP: vermeldt in het onderwerp het factuurnummer dat je met je bestelling hebt ontvangen.

§   Verpak het product zodanig dat beschadiging wordt vermeden.

§   Adresseer de artikelen.

7.5. Vooruitbetaalde goederen die geretourneerd worden op basis van het

herroepingsrecht, zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen

worden terugbetaald. Eventuele verzendkosten zullen worden verrekend.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien het door EMBODY geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van EMBODY beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 6 (Garanties) is geregeld.

8.2 EMBODY is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan en/of voortvloeiend uit gebruik van de website of de producten van EMBODY, behoudens opzet of grove schuld van EMBODY.
8.3 Voor zover desalniettemin aansprakelijkheid van EMBODY zou bestaan, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag.